Energetikai tanúsítvány

Sok volt a fűtésszámlája?
Megmondjuk, hogyan spórolhat az épület adottságainak megváltoztatásával.
Kérje ki tanácsunkat az épíkezés megkezdése elõtt, vagy építés alatt, hogy lakása a lehetõ legjobb energetikai besorolást kapja!

Energetikai tanúsítvány készítése
energetikai tanácsadás-
Írásos szakvélemény készítése!

Mi az energetikai tanúsítvány?Az energetikai tanúsítványt elsõsorban új épületek építésekor, valamint lakás eladásakor illetve bérbeadásakor kell elkészíttetni.
Nem szükséges tanúsítvány:

1. üdülõ
2. ideiglenes létesítmény
3. műemlék és helyi védelem alatt álló épület esetében.

Az európai elõírások szerint a használt lakásokra is el kell készíteni az energetikai tanúsítványt, amely a ház egy négyzetméterére jutó éves energia-szükségletet tartalmazza, majd egy skála szerint ugyanúgy betűjellel kell ellátni a lakásokat is, mint a háztartási gépeket.

A tanúsítvány megmutatja, hogy milyen az adott épület energiafogyasztása. A skála a legkedvezõbb "A+" kategóriától a legkedvezõtlenebb "I" kategóriáig terjed. Emellett hasznos üzemeltetési tanácsokat ad a tulajdonosoknak, és egyben rámutat a lakás energetikai szempontból gyenge pontjaira.

Lakásvásárló, lakásbérlõ számára egyaránt fontos, hogy tisztában legyen a lakás energetikai tulajdonságaival, hiszen ez nagyban befolyásolja a lakás fenntartási költségét. A tanúsítás bevezetése az ingatlanpiacnak is érdeke, mivel objektív összehasonlítást tesz lehetõvé a lakáspiacon.

Új ingatlan esetén a tanúsítás egyszerűsített eljárásban történik majd. Ez a kivitelezési tervdokumentációhoz tartozó energetikai számítás és a felelõs műszaki vezetõ igazoló nyilatkozata alapján készül. Meglévõ épületek esetében is alkalmazható az egyszerűsített eljárás módszere. Ekkor az eljárás menete megegyezik az újonnan épített ingatlanéval. Amennyiben a szükséges tervek nem állnak rendelkezésre - például elveszett a tervdokumentáció vagy jelentõs átalakítás történt, helyszíni vizsgálatot kell végezni. Egyszerűsített tanúsítási eljárás alkalmazható akkor is, ha egy épületben egy lakás már rendelkezik energetikai tanúsítvánnyal. Ilyen esetben a tanúsítvánnyal rendelkezõ megoszthatja bizonylatát a többi lakóval, és a szakértõnek csak a különbségeket kell megállapítania.
Az energetikai tanúsítvány készíttetésének költsége magánszemélyek esetében az ingatlan eladásakor elismert költségnek számít, cégek esetében pedig az adóalapot csökkentõ tényezõ. A tanúsítás költsége a tanúsításra fordított munkaidõtõl és a tanúsítási feladattól függ.

Mikor szükséges készíttetni?Az épületek hõtechnikai tanúsítása A 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet rögzítette az épületek energia tanúsításának feltételrendszerét.

Mikor kötelezõ az épületenergetikai tanúsítvány?

Az új építésű épületek, rendeltetési egységek esetén az energetikai tanúsítvány elkészítése 2009. január 1-jétõl a használatba vételi eljárás megindításáig kötelezõ. Felújítási pályázatoknál szintén kötelezõ a tanúsítvány kiállítása. Meglévõ épületek, önálló rendeltetési egységek, lakások esetén az energetikai tanúsítvány 2012. január 1-jétõl kötelezõ az alábbi esetekben:
- ellenérték fejében történõ tulajdon-átruházás, vagy
- egy évet meghaladó bérbeadás.

1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén a tanúsítvány készítése szintén 2009. január 1-tõl kötelezõ függetlenül attól, hogy az adott építmény új építésű, vagy meglévõ.

Mikor nem kötelezõ?

Nem terjed ki a rendelet hatálya, vagyis nincsen tanúsítási kötelezettség az alábbi építmények vonatkozásában:

- az 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre;
- az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre;
- a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre;
- a hitéleti rendeltetésű épületre;
- a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévõ épületre;
- a mezõgazdasági rendeltetésű épületre;
- azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belsõ hõnyereség a rendeltetésszerű használat idõtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m3, vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki;
- a műhely rendeltetésű épületre;
- a levegõvel felfújt, vagy feszített
- huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló - sátorszerkezetekre.

Tudta-e?- Tudta-e, hogy Magyarországon a háztartásokban felhasznált energiát legnagyobb részben fűtésre, vízfelmelegítésre fordítják, de a hõenergia célú felhasználás mellett a legkönnyebben átalakítható villamosenergiaigény a meghatározó. A hõ- és villamosenergia-igény arányaiban változó a különbözõ fogyasztóknál, de mindkét energiaforma ma már az alapvetõ életfeltételek biztosításához tartozik. Az energiafelhasználás s zerkezete a háztartásokban

- Tudta-e, hogy a földgáznak, mint energiahordozónak mekkora szerepe van a hazai háztartások energiafelhasználásában. Az energiafelhasználás azonban az egyik legjelentõsebb és legösszetettebb környezetet befolyásoló tényezõ. Az energiafelhasználással az ember megsokszorozza erejét - ennek következtében az ember minden tevékenysége, beleértve a környezetalakítást és a környezetszennyezést is, sokkal nagyobb mértékben okoz nemkívánatos hatásokat. Az energiafelhasználás tehát nem elsõsorban a felhasználás során jelentkezõ környezetszennyezés miatt káros, hanem az energiaforrások átalakítása (pl.: szén eltüzelése) során keletkezõ szennyezõ anyagok közvetlen és közvetett hatása (pl.: savas esõk, üvegházhatás).

- Tudta-e, hogy Magyarországon az összes energiafogyasztáson belül a gázfelhasználás aránya kiemelkedõen magas, csak a nagy földgázkészletekkel és -kitermeléssel rendelkezõ Hollandiában és az Egyesült Királyságban mérnek hasonló felhasználási arányokat.

- Tudta-e, hogy az átlagos nyugateurópai ember 7,5-szer annyi energiát használ fel, mint egy átlagos afrikai, egy átalagos észak-amerikai pedig 9-szer annyit, mint egy átlagos indiai.

- Tudta-e, hogy az elemzések szerint (különbözõ energiaügynökségek számítása) azt jelzik elõre, hogy 2050-ben a várható világnépesség több mint 9 milliárd lesz. A világ energiaszükségletének kielégítésére 6-szor annyi energia szükséges, mint amennyit a világ 2000-ben megtermelt. A 2000. év kereskedelmi felhasználásának több mint 80 %-a nem megújuló energiaforrásokból származott (pl.: kõolajból, földgázból, szén különbözõ fajtáiból stb.). Ezek a készletek folyamatosan, és feltartózhatatlanul fogynak, illetve az újonnan felfedezett készletek kitermelése egyre drágább.

- -Tudta-e, hogy az IEA becslése szerint a megújulók részaránya a világ primerenergia-felhasználásában a jelenlegi 18 %-ról 2050-re is csak 30-40 %-ot fog kitenni (fõleg vízenergia és biomassza).

- Tudta-e, hogy a földgázból - amit a lakosság és a nem termelõ üzemek, ipari létesítmények elsõsorban fűtésre használnak - a hideg téli hónapokban tízszer annyi fogy, mint nyáron. Magyarországon a megújuló energiaforrások felhasználása az összes e nergiafelhasználáson belül csak mintegy 3,6 százalékot tesz ki.

Energetikai tanúsítás referencia lista:

-Fertõszentmiklósi Általános iskola, tornaterem, öltözõ és uszoda energetikai tanúsítása
-Gyõr Bercsényi Liget lakópark 130 lakásos társasház energetikai tanúsítása
-Kapuvári Kórház-krónikus osztály bõvítésének, felújításának energetikai ellenõrzése (tervezési fázisban az Sz-Línea Mérnökiroda Kft megbízásából) web: www.sz-linea.hu
-számos családi lakóépület energetikai tanúsítása