Az építtetõ (Power point bemutató)

Műszaki ellenõr

A műszaki ellenõr az építtetõ megbízásából a kivitelezést ellenõrzi, ez a személy a jogszabályoknak, elõírásoknak való megfelelõsség mellett az építkezés minõségét is vizsgálja. Kevesen tudják, hogy az építkezések többségénél már kötelezõ ilyen szakembert megbízni. Személyes véleményem, hogy a műszaki ellenõr tevékenysége - a nem kötelezõ esetekben is - indokolt, mivel a laikus építtetõ nem tudja olyan hatékonyan és szakszerűen ellenõrizni a kivitelezést, mint amennyire szükséges lenne. Egy jó műszaki ellenõr sok évig tartó, kilátástalan szavatossági huzavonát, pert, garanciális vitákat tud megelõzni, és ez bizony akkor már jóval költségesebb mint egy műszaki ellenõr alkalmazása.

A Kivitelezési kódex - és az építési törvény - szerint az építési műszaki ellenõr feladata:

1 - Bekért árajánlatok értékelése, pontosíttatása ajánlattevõvel.

2 - az építõipari kivitelezési tevékenység végzésének figyelemmel kísérése és ellenõrzése,max 8 naponta ill minden eltakarásra kerülõ - késõbb nem ellenõrizhetõ szerkezet megtekintése

3 - szerzõdéskötés segítése

4 - kivitelezõ által leadott résszámlához tartozó teljesítésigazolás mennyiségi minõségi ellenõrzése

5 - az építési napló(k) ellenõrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzõkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése,

6 - biztosítása annak, hogy az építési napló - jogszabályban meghatározott esetekben - a használatbavételi engedélyezési eljárás lefolytatása során az építésügyi hatóság rendelkezésére álljon,

7 - a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési naplóban,

8 - a műszaki, illetve gazdasági szükségességbõl indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtetõ részére,

9 - a munkák eltakarása elõtt azok mennyiségi és minõségi ellenõrzése,

10 - az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvétel,

11 - a beépített anyagok, késztermékek és berendezések megfelelõség-igazolása meglétének ellenõrzése,

A műszaki ellenõr fogalma

Építési műszaki ellenõr: az építõipari kivitelezési tevékenység végzésének helyszínén az építtetõ helyszíni képviselõje, legfontosabb feladata az építõipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elõsegíteni és ellenõrizni a vonatkozó jogszabályok, hatósági elõírások, szabványok, szerzõdések és a kivitelezési dokumentáció betartását.

Mikor kötelezõ a műszaki ellenõr megbízása?

2008. január 1-jétõl hatályos - és 2008. szeptember 1-jétõl kiegészített - szabály szerint kötelezõ építési műszaki ellenõrt megbízni, ha építési engedélyhez kötött építési tevékenységet végeznek, és feltéve, hogy

a) az építõipari kivitelezési tevékenységet több vállalkozó kivitelezõ végzi,

b) az építési beruházás a Közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik,

c) az építési beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségű ügy tárgyát képezi, illetve

d) az építõipari kivitelezési tevékenység műemlékvédelem alatt álló építményt érint.

e)30 millió forintot meghaladja a bekerülése az építménynek

Referenciák:

- Bõsárkány Ipar u.1 - Bio-Textima Kft (új raktárcsarnok építése és meglévõ átalakítása)
- Jánossomorjai tárolócsarnok építése.
- Gyõr Bécsikapu tér 4 Bástya Múzeumház épület rekonstrukciója (Műemlékvédelmi védettség alatt álló épület)
- Családi házak Csorna, Gyõr, Bogyoszló; stb...

Építésfelügyeleti bírság kiszabása az építtetõvel szemben

-Építési műszaki ellenõr alkalmazásának mellõzése kötelezõ esetben (mértéke az építményérték 0,5 %-a, l egfeljebb 1.000.000 Ft)

-Nem megfelelõ jogosultságú építési műszaki ellenõr megbízása (mértéke az építményérték 0,5 %-a, legfeljebb 500.000 Ft)

-Nem megfelelõ jogosultságú tervezõ megbízása, ha az építtetõ a megbízó (mértéke az építményérték 0,5 %-a, legfeljebb 500.000 Ft)

-építõipari kivitelezési tevékenység végzése kivitelezési dokumentáció nélkül kiviteli tervhez kötött kivitelezés esetében (mértéke az építményérték 0,5 %-a, legfeljebb 1.000.000 Ft)

-Nem megfelelõ jogosultságú kivitelezõ megbízása (mértéke az építményérték 0,5 %-a, legfeljebb 500.000 Ft)

Ha az építtetõ bizonyítja, hogy az építtetõi feladat teljesítését a beruházáslebonyolító átvállalta, akkor a bírság a beruházáslebonyoltót terheli.